Simulere. Praktisere. Operere.3

Kikkhullskirurgi: Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi tilbyr kirurger simulatortrening. Her øves det på kikkhullskirurgi, med ett snitt, i stedet for fire, slik det hittil har blitt utført. Foto: Ronald Mårvik