tema_kvamstad_internett_selvfolge

INTERNETT – INGEN SELVFØLGE Beate Kvamstad forsker på radiosignaler og satellittsystemer ved Marintek. Hun påpeker at internettløsningen er utilgjengelig i områder hvor man ikke har god dekning fra satellitter eller landfaste systemer. Det eneste unntaket er olje- og gassplattformene, som har gode forbindelser ved hjelp av fiberoptiske kabler som er trukket inn til land.