tema_drakter_beredskapstid

BEREDSKAPSTID = TO TIMER I en nødsituasjon er beredskapstiden satt til to timer. Overlevelsesdraktene må derfor være gode nok for de ekstreme forholdene i Barentshavet. Her er det HH SeaAir helikoptertransportdrakten som testes i felt under et prosjekt SINTEF har med oljeselskapet ENI. Foto: SINTEF