farlig_farvann

FARLIG FARVANN Her er Norsk Polarinstitutt i gang med å kartlegge vannmassene som strømmer inn og ut av Polhavet på Framstredet som ligger mellom Grønland og Svalbard. Dette regnes som selve «pulsåren» til Polhavet, og er viktig i arbeidet med å forstå klimavariasjonene. Foto: Norvald Kjerstad