bru-5_None.full

Jeg er liker å finne objekter som har en tydelig lydkarakter, og så bruke det i både musikk og installasjoner, sier musikkprofessor Øyvind Brantsegg. Her er han sammen med assistent Bernt Isak Wærstad. (Foto: Anne Sliper Midling)