Eureapa

Skjermdump av online-verktøyet Eureapa som her viser karbonfotavtrykket til de ulike nasjonene og regionene som er lagt inn i modellen.