På hemmelig oppdrag

– Sånn kommer ofte forskernes tanker til oss, sier Harald Snekvik, avdelingsleder ved Finmekanisk verksted. Skissen viser utstyr som skal lages for å overvåke forurensning i elver. Alle foto: Ole Morten Melgård