Toessebro_Jan_jan06emindre_None.medium

– Intensjonen i reformen var at psykisk utviklingshemmede skulle bo i små bofellesskap, med maksimalt fem personer. Denne regelen gjaldt fram til 1995. I dag bygges stort sett store enheter, for opptil 40 personer i hvert, slår Tøssebro fast. (Foto: NTNU Info/Gorm Kallestad)