Null utslipp fra norske kraftmagasin

Foto: Sira-Kvina