rep_alger_coscinodiscus

Kiselalgen Coscinodiscus wailesii har skall som er bygget i flere lag silika. Porer og mønstre danner sylindre som tar opp alt lys uten å slippe noe ut igjen.
Foto: Anita Fossdal/Sintef Materialer og kjemi