Kraftfulle skvulp4

Simulering av kollisjon mellom kopperprosjektil og vegg. Industrien bruker slike simuleringer til å forstå hvordan materialer oppfører seg når de utsettes for raske deformasjoner.
Foto: SINTEF IKT