Kraftfulle skvulp3

Simulering av sloshing/bølgebevegelse i tank. Væsken samles ved hjelp av en barriere i ene delen av tanken. Barrieren fjernes raskt, og bølgen slår inn i motstående vegg.
Foto: SINTEF IKT