JulegrisWeb_None.full

Dietten til middelalderens julegris kan spores i den kjemiske sammensetningen i gamle bein. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)