Ny start med hjerneprotese Ville du gitt din gamle far ny stedsans i bytte mot nerveceller som var rammet av begynnende demens? Når korttidshukommelsen svikter, vil det være galt å sette inn en bunt med nerveceller som kan gi tilbake funksjonen, eller bråstarte læringsevnen? Foto: photos.com