fabrikkpipe

Tungvektere etablerer CO2-allianse

  • Publisert 14.09.11

Vil bidra til trygg og kostnadseffektiv fangst, transport og lagring av CO2.

Forskningsinstituttene SINTEF i Norge, TNO i Nederland og IFP Energies nouvelles i Frankrike forener sine krefter i nyetablerte «Tri4CCS Alliance» for å bidra til trygg og kostnadseffektiv fangst, transport og lagring av CO2.

De tre instituttene bistår energiselskaper, utstyrsleverandører og myndigheter med forskning og innovasjon knyttet til CO2-håndtering – det vil si kommende fangst, transport og underjordisk lagring av CO2 fra fossilt fyrte kraftverk og prosessindustri. Innenfor disse fagfeltene har de tre tungvekterne totalt 450 vitenskapelig ansatte, som samlet omsetter tjenester for 60 millioner euro per år.