Med gigantmøller offshore som mål

Illustrasjonsfoto: Trude Refsahl/Statoil