Inn i skodda6

HAGE FOR HELSE OG TRIVSEL I en sansehage for demente er hagen designet og tilrettelagt spesielt for denne pasientgruppens behov. Hagen ligger ofte i tilknytning til et dagsenter eller sykehjem og skal hjelpe beboerne til å stimulere alle sanser. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har etablert åtte forsøkshager over hele landet. Foto: Bergen kommune/Bernt A. Tungodden