Inn i skodda4

ØNSKEDRØMMEN Demens kan i dag ikke kureres, men et intenst forskningskappløp pågår for å utvikle medikamenter som kan forebygge og utsette utviklingen, og mildne symptomene. Foto: photos.com