Havets profeter3

Den 20. april i fjor fosset det olje ut fra den ødelagte brønnen til Deep Water Horizon i Mexicogulfen. Slik tok den varme oljestrømmen seg ut i SINTEFs regnemodell.
Ill: SINTEF