Digital omsorg5

Sosiale medier gir mulighet for kontakt og samhandling. Her er det Kristine Holbø, SINTEF, som hjelper Astrid Næsgaard. Foto: Thor Nielsen