Digital omsorg5

Sosiale medier gir mulighet for kontakt og samhandling. Her er det Kristine Holbø, SINTEF, som hjelper Astrid Næsgaard.
Foto: Thor Nielsen