3D-radar_i_Afghanistan_None.full

3d-Radar monteres foran militære kjøretøyer, slik at veibomber og landminer oppdages før de sprenges. (Foto: 3d-Radar)