oppdrettstorsk_2_None.full

Oppdrettstorsk. (Foto: Hanne Digre, Sintef Fiskeri og havbruk)