RB_FIG_14-2_usynlig_kullgrop_profil_None.full

Kullgropene i Trondheim Bymark ser ofte uanselige ut på markoverflaten, men jordprofilen avslører mørke striper av trekull og lyse rester av torv, tydelige indikatorer på at her har vi å gjøre med en grop brukt til produksjon av trekull. (Foto: Ragnhild Berge / NTNU Vitenskapsmuseet)