Genial design4

Slik har Craig Venter laget kunstig liv 1. Hele DNA-et til bakterien Mycoplasma Mycoides dekodes – dvs: rekkefølgen til byggesteinene i arvestoffet leses av. 2. Koden kopieres inn på PC. Presise endringer skrives inn. Innkjøpte DNA-fragmenter endres så etter den nye oppskriften. Ett fragment kodes for immunitet mot antibiotika. 3. De endrede DNA-bitene settes inn i gjærceller som limer dem sammen i riktig rekkefølge. 4. Det syntetiske DNA-et settes tilbake i bakterien, som så deler seg i to datterceller – en med naturlig og en med syntetisk DNA. 5. Antibiotika brukes til å drepe bakteriene med naturlig DNA. De syntetiske overlever og formerer seg. 6. På få timer slettes alle spor av den opprinnelige bakterien, mens bakteriene med syntetisk DNA vokser videre. Nytt liv er skapt! Ill: Raymond Nilsson