Genial design3

Slik endrer SINTEF-forskerne en bakterie En bakterieart dyrkes for å gi nok materiale å arbeide med. Minikromosomene renses ut og deles opp. Det ønskede genet blir separert ut. Egenskapene til genet endres og plasseres inn i et nytt minikromosom. Det nye minikromosomet plasseres inn i bakterien ved hjelp av elektrosjokk. Det nye minikromosomet erstatter de originale minikromosomene. Bakteriens egenskaper er nå endret. Ill: Raymond Nilsson