fabrikkpipe

Flere skiver per blokk

  • Publisert 23.02.11

Mye av kostnadene til solceller ligger i dag i produksjonen av rent silisium. Derfor er det store besparelser i å få utnyttet alt av materialet.

En måte å gjøre dette på er å lage tynnere wafere og få økt antallet per silisiumblokk som sages opp. SINTEF Materialer og kjemi har, sammen med REC Wafer, SiC Processing og Washington Mills, arbeidet med dette i TyWattprosjektet (2007-2011). Reduksjon i trådtykkelse har allerede gitt redusert wafertykkelse. Nå arbeides det med å få en mer grunnleggende forståelse for hvilke mekanismer som virker i selve kuttesporet og blokkene.