Hjertefeil er ikke alltid så lett å diagnostisere. En ny teknikk for å gi detaljert informasjon om blodstrømsbevegelse kan bli et viktig supplement til dagens ultralydmetode.

Kan redde nyfødte med hjertefeil

En ny ultralydmetode kan gi bedre bilder og gjøre det lettere å stille korrekt diagnose av nyfødte med hjertefeil.

Medfødt hjertefeil er den største gruppen av medfødte misdannelser blant barn. Det rammer rundt 600 nyfødte hvert år. Det er omtrent én prosent av alle nyfødte.

ultralydillustrasjon

Den nye ultralydteknikken kalles Blood Flow Imaging (BFI). Metoden har den tradisjonelle fargedoppler-teknikken i bunnen, men viser i tillegg et såkalt specklemønster.

Feilen er ikke alltid så lett å diagnostisere. Men en ny teknikk for å gi detaljert informasjon om blodstrømsbevegelse kan bli et viktig supplement til dagens ultralydmetode.

Ultralyd mest skånsomt

Alle barn der det er mistanke om hjertefeil, blir undersøkt med ultralyd.

– Ultralyd av hjertet og venene rundt er den mest skånsomme undersøkelsesformen, forteller NTNU-stipendiat og overlege Siri Ann Nyrnes.

– De andre metodene som kan bidra i diagnostikken – magnetisk resonans, computertomografi, angiografi og kateterisering – krever ofte beroligende medisiner eller narkose. Eller de medfører strålebelastning.

– Dette vil vi helst unngå, så det er viktig å forbedre ultralyddiagnostikken.

Livreddende

Noe av det viktigste ved hjertediagnostikken er å finne ut om babyen har feil i blodkarene inn og ut fra hjertet.

En slik feil kan for eksempel gjøre at blodet som kommer fra lungene, ledes inn i hjertets høyre forkammer i stedet for venstre forkammer. Rundt to prosent av nyfødte med hjertefeil har dette.

– Dette kan være vanskelig diagnostikk, og her er forbedret blodstrømsavbilding verdifullt, sier stipendiaten.

– Når barn har nedsatt surstoffmetning i blodet, er det viktig å finne årsaken både så skånsomt og så hurtig som mulig. Det redder liv.

Forskerne i Trondheim har vist at den nye teknikken kan gi bedre avbilding av nettopp blodstrømmen i lungevenene hos nyfødte.

Bedre bilder av blodets bevegelse

Den nye ultralydteknikken kalles Blood Flow Imaging (BFI). Metoden har den tradisjonelle fargedoppler-teknikken i bunnen, men viser i tillegg et såkalt specklemønster.

Siri Ann Nyrnes. (Foto: Rhode-Iren Ludvigsen Kjørstad)

Siri Ann Nyrnes. (Foto: Rhode-Iren Ludvigsen Kjørstad)

Dette specklemønsteret viser blodstrømsbevegelse også 90 grader på ultralydstrålen i tillegg til langs strålen. Den tradisjonelle metoden fargedoppler kan bare vise blodstrøm langs strålen.

På denne måten gir den nye metoden mer detaljert informasjon om blodstrømmens bevegelse. Det er likevel for tidlig å ta metoden i bruk.

– Det er ennå for tidlig å anbefale endret klinisk praksis, sier Nyrnes.

– Men vi arbeider systematisk videre med bedret diagnostikk som mål. Vi mener at BFI i framtiden kan bli et nyttig supplement til dagens ultralydmetoder.

Referanse:

Nyrnes m.fl.: Does a New Ultrasound Flow Modality Improve Visualization of Neonatal Pulmonary Veins?, Echocardiography, Volume 27, Issue 9, pages 1113–1119, October 2010, doi: 10.1111/j.1540-8175.2010.01206.x.