Tenn opp fra toppen!

  • Publisert 08.12.10

Når vi fyrer opp i moderne ildsteder, skal vi tenne opp fra toppen slik at gassene fra veden under stiger opp til flammene ovenfor og antennes. Om vi tenner på nedenfra, blir gassene som frigjøres fra veden, ikke antent, går rett opp i pipa og danner partikler.

Det sier Edvard Karlsvik på SINTEF Energi. Han er tilknyttet det internasjonale prosjektet Quality Wood som promoterer effektiv og miljøvennlig vedfyring i europeiske land. Karlsvik har utarbeidet en håndbok i vedfyring, basert på sine forsøk og innspill fra deltakerlandene.