rep_memb_bredesen

– Vi vil ha rent vann, ren luft, matsikkerhet, god ressursbruk og en bærekraftig energibruk. Da kreves effektiv separasjonsteknologi, og membraner blir viktige, sier Rune Bredesen som står med en membran av palladiumsølv som kan separere hydrogen. Membranen ligger på et stålrør. Foto: Ståle Andersen