tema_havlaboratoriet

ALLE GUTTERS DRØM Havlaboratoriet på Tyholt drives av SINTEF-selskapet Marintek. Her arbeider ingeniør Birger Moe med et modelloppsett der et produksjonsskip skal testes. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info