tema_havlaboratoriet

ALLE GUTTERS DRØM
Havlaboratoriet på Tyholt drives av SINTEF-selskapet Marintek. Her arbeider ingeniør Birger Moe med et modelloppsett der et produksjonsskip skal testes.
Foto: Thor Nielsen/NTNU Info