tema_frosk-artenes-forsvinnelse

Amfibiene god indikator En tredel av verdens amfibiearter er på den internasjonale rødlista, og kan forsvinne i løpet av noen tiår. De er sårbare for mange slags forurensning og menneskelige inngrep, og er dermed gode indikatorer på at noe er galt. Foto: photos.com