Økonomenes feilslåtte klimakur8

Kvoter er big business I EU ble det i fjor omsatt kvoter tilsvarende 1600 millioner tonn CO2, til ca. 30 euro per tonn. Effekten av systemet undergraves av gratiskvoter til forurensende industri. Det er også vanskelig å sikre at kvoter som selges fra utviklingsland uten utslippsforpliktelser, fører til reelle utslippskutt. Foto: Scanpix