Økonomenes feilslåtte klimakur6

Fra tolv til to tonn I gjennomsnitt er hver nordmann ansvarlig for et utslipp på minst tolv tonn klimagasser. Til sammenlikning forårsaker en innbygger i Malawi et utslipp på under ett tonn. Skal vi nå FNs mål om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader over førindustrielt nivå, bør vi ned på under to tonn utslipp per nordmann før 2050. Og kanskje må målet endres. Beregninger tyder nemlig på at i en varmere verden vil naturens svekkede evne til å absorbere CO2 øke klimagassinnholdet i atmosfæren med rundt 25 prosent. Da trengs enda større utslippskutt – og raskere. Grafikk: Kolbjørn Skarpnes/NTNU Info