fig_5_detalj_None.medium

Detalj av drikkehorn fra middelalderen (Foto: Brynja Bjørk Birgisdottir)