tema_nanopartikler

Kan true økosystemer Avhengig av produksjonsform, produkter og bruk kan nanopartiklene frigjøres til omgivelsene og forurense jordsmonn, luft og vann. Alle nanoprodukter som lages, må før eller siden enten resirkuleres eller deponeres. Nanoelementene kan vise seg å være biologisk ikke-nedbrytbare forurensinger. (Kilde: Nanoforum 2004) Foto: Medi-Mation/Science Photo Library