nyh_tostrupskjelleren

TRADISJON: Tostrupkjelleren rett ved Stortinget var i flere tiår felles møteplass for politikere og pressefolk. Bildet er fra 1971. Nærmest sitter Høyre-politikeren Paul Svarstad og i midten NRKs Lars-Jacob Krogh. Foto: Aage Storløkken/Scanpix