pusterommet_lite (2)

Foto: Marit Otterlei, Inst. for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU.