Slik lå stokken i elva ved Elgeseter bru. (Foto: Øyvind Ødegård)

Fant Norges lengste middelalderbru

  • Av
    Publisert 03.09.09
    Tidligere kommunikasjons- og markedsleder ved NTNU Vitenskapsmuseet

Marinarkeologer i Trondheim har trolig funnet det som var Norges lengste bru i middelalderen. Den gikk over Nidelva og var hele 150 meter lang.

Langt nede i Nidelva, der den slynger seg rundt Midtbyen i Trondheim, ligger en del gammelt tømmer i det grunne vannet, lett synlig fra Elgeseter bru og fra elvebreddene i nærheten.

Nå har marinarkeologer ved NTNU Vitenskapsmuseet fått datert tømmeret, som viser seg å være fra 1260-tallet.

Alt tyder på at det stammer fra ei trebru som i sin tid var den eneste brua inn til Nidaros. Den gikk over Nidelva der Elgeseter bru går i dag.

Steinfylte fundamenter

Marinarkeolog Morten Sylvester på vei opp med en prøve fra Nidelva. (Foto: Tove Eivindsen)

Marinarkeolog Morten Sylvester på vei opp med en prøve fra Nidelva. (Foto: Tove Eivindsen)

– Vi har funnet tre trekantformede stein- og tømmerformasjoner, som vi mener er steinfylte brukar, altså fundamenter for brua, forteller marinarkeolog Morten Sylvester, som sammen med kollega Øyvind Ødegård har gjennomført undersøkelsen i elva.

– I tillegg har vi funnet flere løse deler, og vi tror også det kan finnes flere konstruksjonsspor nede i sedimentene på elvebunnen.

– Med god dokumentasjon kan vi danne oss et godt bilde av hvordan brua så ut i middelalderen, forteller Ødegård.

Kanskje enda eldre?

Det var middelalderarkeolog Øystein Ekroll fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som satte Vitenskapsmuseets folk på ideen om å undersøke tømmeret.

I forrige uke kom resultatet av den første dateringsprøven fra Nidelva. Ved hjelp av dendrokronologi (årringsanalyse) kunne førsteamanuensis Terje Thun ved NTNU Vitenskapsmuseet tidfeste tømmeret til cirka 1263.

– Hogståret er kort tid etter 1263, men det er litt råte ytterst, så det kan mangle noen årringer, forteller Thun.

– Det betyr at tømmeret kan være litt yngre, altså fra litt senere på 1260-tallet.

– Det var veldig spennende å finne ut at tømmeret faktisk var så gammelt, sier marinarkeolog Øyvind Ødegård.

– Brua ble første gang nevnt i skriftlige kilder fra 1170-tallet, så vi har jo kommet ganske nær. Veldig optimistisk kan en jo også tenke seg at noen prøver kan være enda eldre.

– I datering kan en få litt kjedelige overraskelser, men det skjedde absolutt ikke i dette tilfellet. Her ble det full klaff, supplerer Sylvester.

Siden funnet nå er bekreftet som eldre enn reformasjonen, er det automatisk fredet etter Kulturminneloven.

Lange bruer i Trøndelag

Middelalderens Elgeseter bru lå omtrent der den ligger i dag, fra 1100-tallet og fram til 1680-årene. Da ei ny bru ble bygd lenger øst i forbindelse med etableringen av Kristiansten festning.

(Foto: Øyvind Ødegård)

(Foto: Øyvind Ødegård)

Trebrua var trolig nærmere 150 meter lang, noe som gjorde den til Norges desidert lengste bru i middelalderen.

Begge de to lengste norske bruene i middelalderen fantes faktisk i Trøndelag. Den nest lengste gikk ut til Steinvikholmen.

Ringen er sluttet

Som eneste bru inn til Nidaros i flere hundre år var brua et viktig knutepunkt. Blant annet skal kong Sverre Sigurdsson ha utkjempet et slag på brua på 1190-talet, da han prøvde å sikre seg kontrollen over Nidaros.

Det kan også nevnes at kong Sverre i 1179 beseiret Erling Skakke på Kalvskinnet. I dag er det her du finner NTNU Vitenskapsmuseet – i Erling Skakkes gt. 47 – 300 meter fra restene av det som var Norges lengste bru.