Avslører alvorlig nyresvikt

  • Av
    Publisert 03.07.09
    Kommunikasjonssjef i SINTEF Energi. Tidligere NTNU-skribent i Gemini.no

En kombinasjon av to vanlige medisinske tester avslører hvilke pasienter som er i ferd med å utvikle alvorlig nyresvikt.

(Illustrasjon: iStockphoto)

(Illustrasjon: iStockphoto)

Oppdagelsen har også betydning for hjerte- karsykdommer, som ofte går hånd i hånd med kronisk nyresykdom.

Nyrene spiller en viktig rolle for å regulere kroppens væske- og saltbalanse og å rense blodet for avfallstoffer. Over ti prosent av verdens befolkning har en kronisk nyresykdom, som betyr at nyrene gradvis slutter å fungere.

Når nyrene svikter så mister de sin evne til å kvitte seg med vann, avfallstoffer og giftige stoffer. I stedet hoper dette seg opp i nyrene.

Alvorlighetsgraden varierer. Bare noen få vil utvikle en alvorlig nyresvikt som krever dialyse eller transplantasjon.

Vanskelig å oppdage

Begynnende nyresvikt har vært vanskelig å oppdage. En ny metode gjør det mulig å plukke ut slike pasienter på et tidlig stadium.

Om tilstanden oppdages tidlig nok, kan pasienten bli henvist til en spesialist og behandlet intensivt med forebyggende medisin. Metoden går ut på å kombinere to vanlig brukte tester – måling av kreatinin i blod og eggehvite i urin.

Oppdagelsen er resultat av et større forskningsprosjekt som er ledet av Stein Hallan ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Kombinasjon er nøkkelen

Forskerne observerte kreatininmengde i blodprøve og eggehvitemengde i urinprøve til 65 000 nordtrøndere som har deltatt i HUNT 2 (Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag) over en tiårsperiode.

(Illustrasjon: iStockphoto)

(Illustrasjon: iStockphoto)

– Høy kreatinin i blodet viser at nyrene renser dårlig, det vil si at nyresykdommen allerede har utviklet seg langt. Høy eggehviteutskillelse i urin indikerte en raskere utvikling av nyresykdommen, forteller Hallan.

Forskeren framhever at begge testene bør brukes sammen for å vurdere framtidig nyrerisiko. Han mener metoden vil være et effektivt verktøy i behandlingen av denne pasientgruppen.

– Studien er viktig både for allmennpraktikere og spesialister, sier Hallan.

I USA forventes det at 785 000 personer vil utvikle alvorlig nyresvikt innen 2020. Behandlingskostnaden beregnes til 32 milliarder dollar i årlig. Leger og forskere har derfor lett etter metoder for å stille diagnosen så tidlig som mulig.

Viktig for hjerte og kar

Kronisk nyresykdom er også en indikator for høy risiko for hjerte og karsykdommer.

Nyremedisinsk forskningsgruppe ved St. Olav Hospital og NTNU har tidligere vist at kombinasjonen av de to testene er et meget nyttig verktøy for å vurdere fremtidig hjerte-kar risiko, spesielt hos eldre pasienter.

– Kronisk nyresykdom og hjerte-kar sykdom går ofte hånd i hånd og bør alltid vurderes med en kombinasjon av blod og urinprøve, sier Stein Hallan.