tag_norsk_None.full

En miljødeklarasjon gir tallfestet informasjon om miljøbelastninger gjennom hele livsløpet til møbelet, alt fra råvareuttak til produksjon hos underleverandører, transport, sammensetning, emballasje, bruk og avhending en gang i fremtiden.