tema_gener

Tre millioner forskjeller Menneskets arvemateriale (DNA) er enormt stort. 99,9 prosent av det har vi felles, «bare» 0,1 prosent er egenartet for hvert individ. Men innenfor denne tidels prosenten finnes tre millioner forskjeller mellom ubeslektede individer. Vi snakker altså om tre millioner posisjoner i arvematerialet, som hver for seg kan ha en betydning for smerteopplevelse. Illustrasjon: ©Image100 Ltd