RlessonaFinnoy2009_401_None.full

Innvandret (utsatt) damfrosk fra Rogaland. (Foto: Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet)