partikler_i_saltvann.jpg.jpgNone.medium

Leire finfordelt i saltvann. Lys, form og farge kan fortelle hva slags, og hvor stor grad av, orden eller uorden som hersker blant leirpartiklene. (Foto: Elisabeth Lindbo Hansen, NTNU)