tema_skoleklasse-hvem-skal-ut

Kunnskapsnivået går ned PISA-undersøkelsene som gjennomføres hvert tredje år, har siden 2000 sammenlignet faglig nivå hos 15-åringer fra hele verden. Norske elever har prestert dårligere enn elever både i resten av Skandinavia og de fleste ander OECD-landene. Den tidligere skolestatsråden Kristin Clemet lanserte i 2005 Kunnskapsløftet for å øke basiskunnskapen til ungdom. Det skulle også legges større vekt på teori i yrkesfagene. Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Omleggingen har så langt ikke gitt større resultater. (Personene på bildet har ingen tilknytning til saken.) Illustrasjonsfoto: Kim Nygård © NTNU