tema_remi_saether-hvem-skal-ut

Måtte slåss for å bli rørlegger Remi Sæther trives som rørlegger, men måtte slåss i nesten et år før formalitetene med lærekontrakten var på plass. Fordi han ikke hadde grunnkurs i byggfag fra videregående skole. Trass i at han hadde en lærlingeplass stående klar. Foto: Christina B. Winge © SINTEF