tema_boeker-hvem-skal-ut

Yrkesfaglærere skal bli bedre
NTNU har opprettet et nytt studium for yrkesfaglærere i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Her kan fagfolk ta treårig videreutdanning i pedagogikk og didaktikk, samt få faglig påfyll. Målet er rekruttering og oppdemming for naturlig avgang og høy snittalder.
Foto: Raymond Nilsson © SINTEF