MINIPORTRETTET

Hans Kr. Høidalen, Professor ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU