Energieffektive hus i kulda

UTFORMING: Byggene har tak fra mønet og ned til bakken inn mot tunet for å få optimale forhold for solfangeranleggene, og «Rørosfasade» ut mot gata.  Ill.: Huus og Heim Arkitektur

UTFORMING: Byggene har tak fra mønet og ned til bakken inn mot tunet for å få optimale forhold for solfangeranleggene, og «Rørosfasade» ut mot gata.
Ill.: Huus og Heim Arkitektur

Driverne av hotellet Idrettsparken vil bygge et felt med 18 leiligheter med passivhusstandard (hus med ekstremt lavt oppvarmingsbehov og høy bruk av fornybar energi). Energiforbruket vil være forsvinnende lite. Foruten at leilighetene er svært godt isolert, vil Røroshusene få spesielle vakuumsolfangere, og de vil benytte lokal fjernvarme.

Eco-share

Eierkonseptet er spesielt, og boligene er ment å skulle avgi bare et lite økologisk «avtrykk». Tanken er at leilighetene skal fungere i et slags time-share-konsept mellom hotell og eier. «Eco-share» kalles konseptet der privatpersoner kjøper leilighetene og benytter dem etter ønske, men der hotelleier kan leie ut 1. etasje med soverom og bad til sine gjester når huset står tomt.

Ekspertise

Det er arkitektfirmaet Huus og Heim Arkitektur som har tatt initiativet til prosjektet. Etter å ha oppnådd støtte hos Husbanken, tok firmaet kontakt med SINTEF.

– Vi ble med fra starten i fjor vår, gjorde energiberegninger og fungerte som rådgivere på ventilasjon og rundt ekspertise på solfangere, forteller Tommy Kleiven som tidligere jobbet i SINTEF Byggforsk.

Arkitektonisk spennende

Byggene har et ordinært utseende mot det historiske Røros, men inn mot tunet løper takene fra mønet og ned til bakken i 60 graders vinkel for å få optimale forhold for solfangeranleggene.

– Til nå har teknologien vært dominerende i utformingen av passivhus, og resultatene har ofte vært kjedelige. Nå forsøker vi å få inn mer høykvalitets utforming, sier arkitekt Aslak Haanshuus i Huus og Heim Arkitektur. Han forteller at finansieringen er klar og at meglere nå jobber med salget.

 

Åse Dragland