2._Sporolithon_Australia.jpgNone.full

Kalkalger er som oftest rosa i levende tilstand. (Foto: Bill Woelkerling)