rep_avf_isbjorn

Mest ingen dyr på kloden har så høge verdiar organiske miljøgifter i seg, som isbjørnane på Svalbard. Først nå ser forskarane at PCB-verdiane i bjørnane synker. PCB ble forbode på 1970-talet. Foto: Jenny Bytingsvik